دانلود آهنگ جدید سوران خبرمو داره
متن آهنگ خبرمو داره
خبرمو داره ، می دونه دلگیرم
با دیدن عکساش صدبار میمیرم
از این و اون چندبار حالمو پرسیده
هنوز نمی دونم که چی ازم دیده

شاید شده خسته از من دیوونه
شاید دلش رفته کسی چه می دونه
هر باری که اسمش میاد دلم میره
باید بیاد ای کاش فک نکنه دیره

خبرمو داره ، به روش نمیاره
میره پی بازیش
کسی نمیگه بش ، خرابه چشماته
چرا نمی سازیش؟

******

خبرمو داره ، می دونه دلتنگی
افتاده دنبالم
کسی نمیگه بش ، گوشی رو برداره
بهتر میشه حالم

چشمامو تر کرده
کی میخواد برگرده؟
چجوری این مدت
اون بی من سرکرده

تا بهش دل دادم
از چشاش افتادم
لحظه لحظه حرفاش
نمیره از یادم

آخرین آثار سوران