دانلود آهنگ جدید حامد سیفی پور تقسیم
متن آهنگ تقسیم
نمیگذارم لحظه هات جز من با کسی تقسیم شود

چون نمیخواهم کسی در لذت دنیای ما سهیم شود

همیشه به بوسه های کوچک تو قانعم

نمیگذارم دلم اسیر وسوسه های شیطان رجیم شود

چه خوب میشود که روز عشق به یاد آشناییمان

از این به بعد با تاریخ جدید وارد تقویم شود

**

از من فاصله ات را زیاد نکن

چون که میخواهم تصویر ما همیشه در ذهنها

در یک قاب ترسیم شود

آنقدر که از بودن در کنار تو راضیم دوس دارم بگذاری

که بین ما قرارداد محکمی تنظیم شود

وقتی موافقی و تمام حرفهایم را پذیرفته ای

چه اتفاقی میتواند بهتر از این تصمیم شود مگر میشود

مگر میشود پخته تر از این غزلی نوشت

وقتی قرار است غزلم به تو تقدیم شود

آخرین آثار حامد سیفی پور