دانلود آهنگ جدید جعفر خاکستر
متن آهنگ خاکستر
قلب خسته خنده مبهم

بغضو گرفته توی گلوم گم کرد

دل سفید صاف و روشن

با قلم تر سیاه و تاریکی پر کرد

آره همونی که تا خرج کردم معرفت

بی امون واسه خواسته هاش منو پل کرد

به خون تشنه شد و منتظر من بود

***

آره همونی که تا خرج کردم معرفت

بی امون واسه خواسته هاش منو پل کرد

به خون تشنه شد و منتظر من بود

آخرین آثار جعفر