دانلود آهنگ جدید رامین روزبه خبر دار

خبر دار

متن آهنگ خبر دار
هرچی به من بگی برو موندنم بیشتر میشه هی بهونه واسم نیار دیوونه دیوونه تر میشه
من که میدونم حس تو میخونم از چشم تو حرف دلت مشخصه نمیشنوم بهونتو
سربه سر من نذار آی خانوم خبردار کجا میری با عجله دل دیوونه جا افتاد
بی من جایی نرو نمیبینی حال منو یکم به من فرصت بده شاید شدی عاشقمو
دلو جون من میره واسه تو هرچی تو بگی هرچی تو بخوای از پیشم نرو
دل دیوونه باز میخونه بهونه پشت بهونه میگه بی تو نمیتونه
سربه سر من نذار آی خانوم خبردار کجا میری با عجله دل دیوونه جا افتاد
بی من جایی نرو نمیبینی حال منو یکم به من فرصت بده شاید شدی عاشقمو

***

سربه سر من نذار آی خانوم خبردار کجا میری با عجله دل دیوونه جا افتاد
بی من جایی نرو نمیبینی حال منو یکم به من فرصت بده شاید شدی عاشقمو
دلو جون من میره واسه تو هرچی تو بگی هرچی تو بخوای از پیشم نرو
دل دیوونه باز میخونه بهونه پشت بهونه میگه بی تو نمیتونه
سربه سر من نذار آی خانوم خبردار کجا میری با عجله دل دیوونه جا افتاد
بی من جایی نرو نمیبینی حال منو یکم به من فرصت بده شاید شدی عاشقمو

آخرین آثار رامین روزبه