دانلود آهنگ جدید راشد خوبه حالم

خوبه حالم

متن آهنگ خوبه حالم
هی ازت با خودم خاطره میسازم
هی میخوام خودمو یادت تو بندازم هی میگم عاشقم عاشقت میمونم
منکه بهتر از خودت حالتو میدونم با تو همه جوره حالم نمیدونی خوبه واقعا
وقتی که نگات میکردم همه جونمو بهت میدادم هر جا بری با توام عاشقم عشقم
عین خودم عاشقت میکنم عشقم اینجا بمون تو دلم باز بگو عشقم
با تو همه جوره حالم نمیدونی خوبه واقعا وقتی که نگات میکردم همه جونمو بهت میدادم

***

هی میخوام خودمو یادت تو بندازم هی میگم عاشقم عاشقت میمونم
منکه بهتر از خودت حالتو میدونم با تو همه جوره حالم نمیدونی خوبه واقعا
وقتی که نگات میکردم همه جونمو بهت میدادم هر جا بری با توام عاشقم عشقم
عین خودم عاشقت میکنم عشقم اینجا بمون تو دلم باز بگو عشقم
با تو همه جوره حالم نمیدونی خوبه واقعا وقتی که نگات میکردم همه جونمو بهت میدادم

آخرین آثار راشد