دانلود آهنگ جدید شایان تو نمیدونی

تو نمیدونی

متن آهنگ تو نمیدونی
تو چشام خیره شو چیزی نگو بی من تو هیچ جا نرو

من دلم خون از این خونه نرو نشکن نرو

چشم من از رفتنت سرخ یه ریز می باره ترکم نکن

غیر من با هیچکس حرفی نزن سر خم نکن

تو نمیدونی چقدر حال جهانم بی خوده بعد از تو

حال من مثل عروسک های بی صاحب شده بعد از تو

تو نمیدونی چقدر حال جهانم بی خوده بعد از تو

حال من مثل عروسک های بی صاحب شده بعد از تو

***

تو چشام خیره شو چیزی نگو بی من تو هیچ جا نرو

من دلم خون از این خونه نرو نشکن نرو

چشم من از رفتنت سرخ یه ریز می باره ترکم نکن

غیر من با هیچکس حرفی نزن سر خم نکن

تو نمیدونی چقدر حال جهانم بی خوده بعد از تو

حال من مثل عروسک های بی صاحب شده بعد از تو

تو نمیدونی چقدر حال جهانم بی خوده بعد از تو

حال من مثل عروسک های بی صاحب شده بعد از تو

آخرین آثار شایان