دانلود آهنگ جدید علیرضا زنگی نشناسمت
متن آهنگ نشناسمت
وقتی که میرفتی بهت چیزی نتونستم بگم
با حرف آینده نشد انگیزه موندن بدم
به کل دنیا جز خودت حق دادم از پیشم برن

دیدم کنار میکشی از شونه های امن من

حالا داری دیروزتو با گریه حاشا میکنی
آینده ای که گفتم و واضح تماشا میکنی

***

میگفت میخوای نمیدونه چجوری
سکوت میکرد چشاش اصرار میکرد
دوراهی شد همه تصمیم من که

غرورم رفتن و اجبار میکرد

حالا داری دیروزتو با گریه حاشا میکنی
آینده ای که گفتم و واضح تماشا میکنی

آخرین آثار علیرضا زنگی